Poniedziałek - Piątek 7:30 - 19:00Telefonicznie 8:30 - 16:00
Al. Solidarności 3661-696 Poznań

Załącznik do Zarządzenia nr 47/2019 z dnia 15.11.2019r.

  BADANIE cena
1 ZDJĘCIE CZASZKI PA I BOCZNE 60.00 zł
2 ZDJĘCIE TWARZOCZASZKI 50.00 zł
3 ZDJĘCIE KOŚCI JARZMOWEJ 45.00 zł
4 ZDJĘCIE ZATOK 45.00 zł
5 ZDJĘCIE ZATOK PA I BOCZNE 55.00 zł
6 ZDJĘCIE SIODEŁKA TURECKIEGO 45.00 zł
7 ZDJĘCIE PODSTAWY CZASZKI LUB POTYLICY 50.00 zł
8 ZDJĘCIE OCZODOŁÓW 45.00 zł
9 ZDJĘCIE OCZODOŁÓW PA I BOCZNE 55.00 zł
10 ZDJĘCIE ŻUCHWY 50.00 zł
11 ZDJĘCIE OCZODOŁÓW PA I BOCZNE 55.00 zł
12 ZDJĘCIE NOSA 40.00 zł
13 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO AP I BOCZNE 50.00 zł
14 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO AP, BOCZNE I SKOŚNE 70.00 zł
15 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZYNNOŚCIOWE 60.00 zł
16 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO SKOŚNE 60.00 zł
17 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO BOCZNE 45.00 zł
18 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO - ZĄB OBROTNIKA 50.00 zł
19 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO W 1 RZUCIE 50.00 zł
20 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO  SKOŚNE 70.00 zł
21 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO AP I BOCZNE 65.00 zł
22 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA  CELOWANE 1X 40.00 zł
23 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA  CELOWANE 2X 50.00 zł
24 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA - SKOLIOZA 55.00 zł
25 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA - SKOLIOZA AP I BOCZNE 80.00 zł
26 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO W 1 RZUCIE 50.00 zł
27 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO AP I BOCZNE 70.00 zł
28 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO I  L5-S1 80.00 zł
29 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO SKOŚNE 70.00 zł
30 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO AP, BOCZNE I SKOŚNE 100.00 zł
31 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO CZYNNOŚCIOWE 70.00 zł
32 ZDJĘCIE KOŚCI KRZYŻOWO-OGONOWEJ 50.00 zł
33 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ DZIECKA do lat 6 40.00 zł
34 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ 45.00 zł
35 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ PA I BOCZNE 60.00 zł
36 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ NA SYLWETKĘ SERCA 70.00 zł
37 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ NA SZCZYTY PŁUC 50.00 zł
38 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ CELOWANE 40.00 zł
39 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ PA I SKOŚNE ŻEBER 65.00 zł
40 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ NA OTWORY 50.00 zł
41 ZDJĘCIE MOSTKA 45.00 zł
42 ZDJĘCIE TCHAWICY AP 40.00 zł
43 ZDJĘCIE TCHAWICY AP I SKOŚNE 55.00 zł
44 ZDJĘCIE ŻEBER AP I SKOŚNE 65.00 zł
45 ZDJĘCIE JAMY BRZUSZNEJ 80.00 zł
46 ZDJĘCIE PĘCHERZA 40.00 zł
47 ZDJĘCIE MIEDNICY 80.00 zł
48 ZDJĘCIE STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH 50.00 zł
49 ZDJĘCIE STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH AP I SKOŚNE 70.00 zł
50 ZDJĘCIE STAWÓW KRYŻOWO-BIODROWYCH  SKOŚNE 60.00 zł
51 ZDJĘCIE KOŚCI KRZYŻOWO-OGONOWEJ BOCZNE 50.00 zł
52 ZDJĘCIE KOŚCI ŁONOWEJ 50.00 zł
53 ZDJĘCIE ŁOPATKI 50.00 zł
54 ZDJĘCIE ŁOPATKI AP I STYCZNE 60.00 zł
55 ZDJĘCIE OBU ŁOPATEK 60.00 zł
56 ZDJĘCIE OBOJCZYKA 45.00 zł
57 ZDJĘCIE OBOJCZYKÓW 50.00 zł
58 ZDJĘCIE STAWÓW MOSTKOWO-OBOJCZYKOWYCH 45.00 zł
59 ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO 45.00 zł
60 ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO - TRANSTORAKALNE 50.00 zł
61 ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO AP, OSIOWE, Y 80.00 zł
62 ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO AP I Y 70.00 zł
63 ZDJĘCIE STAWÓW BARKOWYCH AP 70.00 zł
64 ZDJĘCIE KOŚCI RAMIENNEJ 60.00 zł
65 ZDJĘCIE STAWU ŁOKCIOWEGO 45.00 zł
66 ZDJĘCIE STAWÓW ŁOKCIOWYCH PORÓWNAWCZE 60.00 zł
67 ZDJĘCIE PRZEDRAMIENIA AP I BOCZNE 45.00 zł
68 ZDJĘCIE PRZEDRAMION PORÓWNAWCZE 60.00 zł
69 ZDJĘCIE NADGARSTKA 40.00 zł
70 ZDJĘCIE NADGARSTKA AP, SKOS LUB BOK 50.00 zł
71 ZDJĘCIE NADGARSTKÓW PORÓWNAWCZE 50.00 zł
72 ZDJĘCIE NADGARSTKA CELOWANE NA KOŚĆ ŁÓDECZKOWATĄ 40.00 zł
73 ZDJĘCIE RĘKI WIEK KOSTNY 40.00 zł
74 ZDJĘCIE RĘKI AP I SKOŚNE 45.00 zł
75 ZDJĘCIE RĄK PORÓWNAWCZE 50.00 zł
76 ZDJĘCIE RĄK PORÓWNAWCZE AP I SKOŚNE 55.00 zł
77 ZDJĘCIE PALCA AP, BOCZNE 45.00 zł
78 ZDJĘCIE PALCA 40.00 zł
79 ZDJĘCIE PALCÓW 45.00 zł
80 ZDJĘCIE BIODER PORÓWNAWCZE AP, OSIOWE 90.00 zł
81 ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO AP 50.00 zł
82 ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO OSIOWE 55.00 zł
83 ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO AP, OSIOWE 80.00 zł
84 ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH 80.00 zł
85 ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH OSIOWE 80.00 zł
86 ZDJĘCIE UDA 60.00 zł
87 ZDJĘCIE OBU KOŚCI UDOWYCH 80.00 zł
88 ZDJĘCIE STAWU KOLANOWEGO AP, BOCZNE 50.00 zł
89 ZDJĘCIE STAWU KOLANOWEGO BOCZNE 40.00 zł
90 ZDJĘCIE STAWÓW KOLANOWYCH PORÓWNAWCZE 80.00 zł
91 ZDJĘCIE RZEPKI 45.00 zł
92 ZDJĘCIE OBU RZEPEK 50.00 zł
93 ZDJĘCIE RZEPEK 30, 60, 90 STOPNI 80.00 zł
94 ZDJĘCIE JEDNEJ GOLENI 50.00 zł
95 ZDJĘCIE OBU GOLENI 70.00 zł
96 ZDJĘCIE STAWU SKOKOWEGO 50.00 zł
97 ZDJĘCIE STAWÓW SKOKOWYCH 60.00 zł
98 ZDJĘCIE KOŚCI PIĘTOWEJ BOCZNE 40.00 zł
99 ZDJĘCIE KOŚCI PIĘTOWEJ BOCZNE I OSIOWE 50.00 zł
100 ZDJĘCIE OBU KOŚCI PIĘTOWYCH BOCZNE 50.00 zł
101 ZDJĘCIE OBU KOŚCI PIĘTOWYCH OSIOWE 50.00 zł
102 ZDJĘCIE STOPY AP I SKOŚNE 45.00 zł
103 ZDJĘCIE STOPY BOCZNE 40.00 zł
104 ZDJĘCIE STÓP BOCZNE PORÓWNAWCZE 50.00 zł
105 ZDJĘCIE STÓP PORÓWNAWCZE AP I SKOŚNE 60.00 zł
106 ZDJĘCIE PRZEŁYKU (NA OBECNOŚĆ CIAŁA OBCEGO) 55.00 zł
  USG  
107 USG JAMY BRZUSZNEJ 80.00 zł
108 USG TARCZYCY 80.00 zł
109 USG SZYI 80.00 zł
110 USG DOŁU PODKOLANOWEGO 70.00 zł
111 USG DOŁÓW PODKOLANOWYCH 80.00 zł
112 USG DOŁÓW BIODROWYCH 80.00 zł
113 USG JĄDER 80.00 zł
114 USG PIERSI 80.00 zł
115 USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH 80.00 zł
116 USG TKANEK MIĘKKICH 80.00 zł
117 DOPPLER DUPLEX TĘTNIC SZYJNYCH I KRĘGOWYCH 100.00 zł
118 DOPPLER DUPLEX TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH 100.00 zł
  MAMMOGRAFIA  
119 MAMMOGRAFIA DWÓCH PIERSI 100.00 zł
120 MAMMOGRAFIA DWÓCH PIERSI + USG PIERSI 120.00 zł
121 MAMMOGRAFIA JEDNEJ PIERSI 60.00 zł
122 MAMMOGRAFIA JEDNEJ PIERSI + USG 80.00 zł
  DENSYTOMETRIA  
123 CZĘŚĆ: L1-L4 KRĘGOSŁUPA (ODCINEK LĘDŹWIOWY) 70.00 zł
124 CZĘŚĆ: SZYJKA KOŚCI UDOWEJ 70.00 zł
125 CZĘŚĆ: L1-L4 KRĘGOSŁUPA (ODCINEK LĘDŹWIOWY) ORAZ SZYJKA KOŚCI UDOWEJ 100.00 zł
  TOMOGRAF KOMPUTEROWY  
126 BADANIA BEZ PODANIA ŚRODKA KONTRASTUJĄCEGO: (GŁOWA, ZATOKI, KRĘGOSŁUP 1 ODCINEK, STAWY, KL. PIERSIOWA, J.BRZUSZNA, MIEDNICA) 300.00 zł
127 BADANIE GŁOWY Z PODANIEM ŚR. KONTRASTUJĄCEGO 400.00 zł
128 BADANIE ANGIO-KT GŁOWY 450.00 zł
129 BADANIE KL.PIERSIOWEJ Z PODANIEM ŚR.KONTR. 450.00 zł
130 BADANIE JAMY BRZUSZNEJ Z PODANIEM ŚR.KONTR. 450.00 zł
131 BADANIE MIEDNICY Z PODANIEM ŚR.KONTR. 450.00 zł
132 BADANIE SZYI Z PODANIEM ŚR.KONTR. 450.00 zł
133 BADANIE 2 OKOLIC Z PODANIEM ŚR.KONTR. (KL.PIERSIOWEJ+ J. BRZUSZNA LUB J. BRZUSZNA + MIEDNICA) 650.00 zł
134 ANGIOGRAFIA TĘTNIC KD, ANGIO-KT AORTY 500.00 zł
135 BADANIE 2 ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA BEZ KONTR. 500.00 zł
  RTG STOMATOLOGICZNY  
136 ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE CYFROWE CAŁKOWITE NA PŁYCIE CD 50.00 zł
137 ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE CYFROWE CAŁKOWITE NA PŁYCIE CD I KLISZY 65.00 zł
138 ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE CYFROWE: 1 SEKTOR NA PŁYCIE CD 45.00 zł
139 ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE CYFROWE: 1 SEKTOR NA PŁYCIE CD I KLISZY 60.00 zł
140 ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE CYFROWE: KAŻDY KOLEJNY SEKTOR 5.00 zł
141 ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE CYFROWE NA PŁYCIE CD 50.00 zł
142 ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE CYFROWE NA PŁYCIE CD I KLISZY 65.00 zł
143 ZDJĘCIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH CYFROWE NA PŁYCIE CD 50.00 zł
144 ZDJĘCIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH CYFROWE NA PŁYCIE CD I KLISZY 65.00 zł
145 ZDJĘCIE MAŁE (25 CM x 30 CM) 15.00 zł
146 ZDJĘCIE DUŻE (35 CM x 43 CM) 20.00 zł
147 PŁYTA CD (WYDANIE DRUGIEJ I/LUB KOLEJNEJ NA WNIOSEK PACJENTA) 5.00 zł
     
     
     
     
     
     
  Badania lekarskie Cena (z Umową)* Cena (bez umowy)**
1 Badania dla osób prowadzących zawodowo samochód służbowy kat. B 85.00 zł 95.00 zł
2 Badania dla kierowców kategorii zawodowych C,D,E,CE,DE etc. 150zł*** 150 zł***
3 Badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych 150 zł*** 150 zł***
4 Badania kierowców ze skierowaniem z Policji z tytułu naruszenia Ustawy o Ruchu Drogowym ( prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, badania kierowców zatrzymanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, przekroczenie limitu 24 punktów karnych) 150 zł*** 150 zł***
5 Badania operatorów wózków widłowych i sprzętu budowlanego oraz innych maszyn w ruchu 70.00 zł 80.00 zł
6 Badania osób pracujących na wysokościach 70.00 zł 80.00 zł
7 Badania osób wykonujących pracę wymagającej pełnej sprawności psychoruchowej 60.00 zł 70.00 zł
8 Badania osób ubiegających się o wydanie lub przedłużających pozwolenie na broń ( w tym bad. Okresowe) 200.00 zł 250.00 zł
9 Badanie psychotechniczne dla kierowców 200.00 zł 200.00 zł
10 Badanie osób kandydujących do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika, kuratora sądowego 120.00 zł 150.00 zł
11 Ciemnia ( widzenie zmierzchowe i reakcja na olśnienie) 40.00 zł 50.00 zł

* cena z umową – dla klientów grupowych
**cena bez umowy – dla klientów indywidualnych
***badania kierowców zgodnie z art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

  BADANIA LABORATORYJNE PODSTAWOWE Cena (z umową)* Cena (bez umowy)**
1 Morfologia, OB, badanie moczu, cukier 25.00 zł 27.00 zł
  BADANIA LABORATORYJNE POMOCNICZE Cena (z umową)* Cena (bez umowy)**
1 Morfologia krwi z rozmazem i płytki krwi 19.00 zł 19.00 zł
2 Badanie moczu 9.00 zł 12.00 zł
3 Cholesterol całkowity 9.00 zł 12.00 zł
4 Trójglicerydy 9.00 zł 12.00 zł
5 Cholesterol HDL 9.00 zł 12.00 zł
6 Cholesterol LDL 13.00 zł 17.00 zł
7 Glukoza 9.00 zł 12.00 zł
8 Lipidogram ( TG, HDL, LDL, cholesterol całkowity) 34.00 zł 36.00 zł
9 Próby wątrobowe 35.00 zł 37.00 zł
10 Bilirubina 9.00 zł 12.00 zł
  Badania diagnostyczne Cena (z umową)* Cena (bez umowy)**
1 Badanie adiometryczne 30.00 zł 39.00 zł
2 Badanie spirometryczne 30.00 zł 30.00 zł
3 EKG spoczynkowe z opisem 30.00 zł 33.00 zł
4 RTG klatki piersiowej z opisem lekarza 36.00 zł 45.00 zł
5 Badanie EEG 60.00 zł 70.00 zł
  BADANIA PSYCHOLOGICZNE Cena (z umową)* Cena (bez umowy)**
1 Lekarz medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy ( wstepne, okresowe, kontrolne) 50.00 zł 65.00 zł
2 Lekarz medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla celów sanitarno-epidomiologicznych 50.00 zł 55.00 zł
3 Lekarz medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy + dla celów sanitarno - epidemiologicznych 90.00 zł 110.00 zł
4 Lekarz medycyny pracy – orzeczenie zdolności dla kierowcy 200.00 zł 200.00 zł
5 Lekarz medycyny pracy – orzeczenie zdolności dla uczniów i studentów 50.00 zł 65.00 zł
6 Lekarz okulista 50.00 zł 65.00 zł
7 lekarz neurolog 50.00 zł 65.00 zł
8 Lekarz laryngolog 50.00 zł 65.00 zł
  BADANIE CENA (z umową) CENA (bez umowy)
1 lek. Medycyny sportowej 50.00 zł 65.00 zł
2 lek. Neurolog 50.00 zł 65.00 zł
3 lek. Laryngolog 50.00 zł 65.00 zł
4 konsultacja ortopedyczna 85.00 zł 95.00 zł
5      
6 konsultacja kardiologiczna 85.00 zł 95.00 zł
7 konsultacja pulmonologiczna 85.00 zł 95.00 zł
8 Glukoza 9.00 zł 12.00 zł
9 Morfologia,OB, badanie ogólne moczu 27.00 zł 25.00 zł
10 Badanie spirometryczne 39.00 zł 30.00 zł
11 Holter EKG 95.00 zł 85.00 zł
12 Test wysiłkowy 110.00 zł 120.00 zł
13 EKG spoczynkowe bez opisu 30.00 zł 33.00 zł
14 EKG spoczynkowe z opisem 36.00 zł 45.00 zł
15 RTG odcinek szyjny 45.00 zł 50.00 zł
16 RTG odcinek lędźwiowy 65.00 zł 70.00 zł
17 Badanie EEG 60.00 zł 70.00 zł
18 Echo serca 90.00 zł 95.00 zł
  BADANIE CENA (z umową) CENA (bez umowy)
1 lek. Medycyny sportowej 50.00 zł 65.00 zł
2 lek. Neurolog 50.00 zł 65.00 zł
3 lek. Laryngolog 50.00 zł 65.00 zł
4 konsultacja ortopedyczna 85.00 zł 95.00 zł
5      
6 konsultacja kardiologiczna 85.00 zł 95.00 zł
7 konsultacja pulmonologiczna 85.00 zł 95.00 zł
8 Glukoza 9.00 zł 12.00 zł
9 Morfologia,OB, badanie ogólne moczu 27.00 zł 25.00 zł
10 Badanie spirometryczne 39.00 zł 30.00 zł
11 Holter EKG 95.00 zł 85.00 zł
12 Test wysiłkowy 110.00 zł 120.00 zł
13 EKG spoczynkowe bez opisu 30.00 zł 33.00 zł
14 EKG spoczynkowe z opisem 36.00 zł 45.00 zł
15 RTG odcinek szyjny 45.00 zł 50.00 zł
16 RTG odcinek lędźwiowy 65.00 zł 70.00 zł
17 Badanie EEG 60.00 zł 70.00 zł
18 Echo serca 90.00 zł 95.00 zł
Skip to content